عیدتون مبارک عزیزان

از ته قلبم براتون آرزوی سال پر بار و پر موفقیت دارم

در مورد خودم تا الان برام معمولی بوده ولی خوب اگه قرار باشه زنده بمونم خیلی وقت هست تا سال بعد

تقدیم به همه من خودم خیلی ازش الهام میگیرم

نخور غم گذشته گذشته ها گذشته

هرگز به غصه خوردن گذشته بر نگشته

(قسمت تو همین بوده که بر سرت گذشته نکن گلایه از فلک این کار سرنوشته)

موفق باشید

/ 28 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رویا

_____________000000____________000000 __________000000000000______000000000000 ______000000000000000000__000000000000000000 ____00000000000000000000000000000000000000000 ___00000000000000___000000000___00000000000000 __000000000000000___000000000___000000000000000 _0000000000000000___000000000___0000000000000000 _0000000000000000___000000000___0000000000000000 _0000000000000000___000000000___0000000000000000 _0000000000000000___000000000___0000000000000000 _0000000000___000000000000000000000___0000000000 __000000000___000000000000000000000___000000000 ___000000000___0000000000000000000___000000000 _____000000000___000000000000000___000000000 _______00000000____00000000000____00000000 __________0000000_______________0000000 _____________0000000000000000000000000 _______________000000000000000000000 __________________000000000000000 ___________________000000000000 ______________________000000 _______________________0000 ________________________00 عشق بی تقصیر است .... خدا را دوست بدار

رویا

_____*#######* ___*##########* __*############## __################ _##################_________*####* __##################_____*########## __##################___*############# ___#################*_###############* ____#################################* ______############################### _______############################# ________########################### __________### #################### ___________*##################### ____________*################## _____________*############### _______________############# ________________########## ________________*#######* _________________###### __________________#### __________________###

رویا

دوست عزیز اینا رو از جاهای مختلف دزدیدم گفتم شاید بخوای برای دیگران بفرستی قشنگ هستند دیگه ببخش همه جاها رو اشغال کردم یا حق[گل]

رویا

__________@@@@@@___________@@@@@ _______@@@________@@_____@@_______@ ________@@___________@@__@@_______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@___________________@@@@@@@ __@@@@@@@@@_________________@@@@@@@ __@@_________________@@اپم@@_______________@@ _@@_________________@@@اپم@@________________@@ _@@________________@@@اپم@@@_______________@@ _@@@______________@@@اپم@@@______________@@@ __@@@@____________@@اپم@@@____________@@@@ ____@@@@@@________@@اپم@@_________@@@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@_____________@@ ________@@@________@@@____________@@ ________@@@______@@@__@__________@@ _________@@@_____@@@___@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________________@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ____________@@@@___@@__@__@ _____________@____@@_@__@__@ ______________@@@____@_@@@ _______________________@ ___________________

رویا

فكرمي كردم كه ازگنجشك ها كم نيستم حال مي بينم كه حتي آنقدر هم نيستم دورشوازپيش چشمم گل فروش پير! من ديگر آن ديوانه ي گل هاي مريم نيستم پا به جنگل مي گذارم، آهوان رم مي كنند از چه مي ترسيد آهوها، من آدم نيستم هر نسيمي مي تواند شانه ام را بشكند بادهاي هرزه فهميدند محكم نيستم شبنمي سر مست بودم روي گلبرگي سپيد چشم وا كردم همين امروز، ديدم نيستم[گل]

رویا

این یکی مثل اینکه صاحبش راضی نبود کامل نیومد ببخشید [گل]

رویا

________________________________________________$$$$$$$$$ ___________________________________________$$$$$$$$$___$$$ _______________________________________$$$$$$$$_____(&)_$$$$ __________________________________$$$$$$$$$$____________$$$$ _______________________________$$$$$$$$$$$$$$$____§§§§_____$ ____________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$§§§§_§§§_____$ __________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$§§§§§_§____$ ________________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$___§§§__§_$ ________________________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_$______§$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$ _____________________$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$ ___________________$$$$$$$$_§$$$$$$$$$§$$$$$$$$_$ _________________$$$$$$$_$$§§§$$$§$$§§$$$$§§$_$$$ ________________$$$$$$_§§§$$§§$$§§§$$§§$$§§$_$$$

رویا

. . . . . . ¶¶¶ . . ¶¶¶.¶ .¶¶ . . . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶ . . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶ . . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶ . . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶ . . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶ .¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶ .¶¶¶¶¶ . . . . . ¶¶.´´´´¶¶¶¶¶¶&

رویا

عزیز من دارم از همه جا کژی میکنم اما نصفه میان ... حذفشون کن اضافه ها رو [گل]

رویا

سلام و ممنون ... نگفتید منو بخشیدید یا نه ؟ در هر حال موفق باشید . راستی در چه مورد گفتید مواظب خودم باشم ؟ در مورد مهناز هم من دیگه ازش نفرت دارم اون باعث شده که من از همه نفرت ژیدا کنم ... دیگه تا ابد به کسی اطمینان نمیکنم و از همه متنفرم ... کاش میتونستم فریاد بزنم تا همه بشنون دیگه رویا از همه متنفر شده [گل]