روحانی و خودی ها و دیگران!!

روحانی رو در برابر منتقدین داخلی بسیار گستاخ و بی ادب و در برابر دشمنان خارجی فروتن و ذلیل یافتم! امیدوارم این اخلاق چرک! و کثیف! به کل جامعه سرایت نکنه!!!

ملت دستتون درد نکنه با این عروس آوردنتون!!

/ 2 نظر / 22 بازدید
lidk

روحانی مچککریم